Pishrojanebi Online Shopping Assistant Pishrojanebi Online Shopping Assistant Pishrojanebi Winter Super Sale Pishrojanebi Android Application

واریز مبلغ صورتحساب


مشتریان گرامی، شما می توانید در صورت عدم امکان ثبت نام در سایت و یا هر دلیل دیگری، از طریق این صفحه با وارد کردن اطلاعات درخواست شده، اقدام به ثبت سفارش و پرداخت مبلغ نمایید.

  1. نکته اول؛ این صفحه صرفا برای مشتریانی میباشد که قادر به ثبت نام در سایت نمیباشند و نیاز به پرداخت الکترونیک میباشد.
  2. نکته دوم؛ جهت واریز مبلغ صورتحساب بابت سایر امور ابتدا باید با واحد پشتیبانی هماهنگی صورت گیرد.
  3. نکته سوم؛ پیشروجانبی هیچگونه مسئولیتی بابت مغایرت اطلاعات وارد شده مشتری ندارد و تمام مسئولیت برعهده مشتری خواهد بود.
  4. نکته چهارم؛ مبلغ واریزی کالا باید با قیمت درج شده کالا در سایت یکی بوده و واریزی متفاوت(کمتر یا بیشتر) نسبت با قیمت اصلی ترتیب اثر داده نخواهد شد و کالا تا زمان واریزی مجدد ارسال نخواهد شد و مسئولیت هرگونه واریزی اشتباه با مشتری خواهد بود.


بعد از پرداخت، واحد فروش جهت هماهنگی ارسال کالا با مشتری تماس خواهند گرفت.  • {{value}}
نام و نام خانوادگی را بنویسید. نام و نام خانوادگی را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره موبایل را بنویسید. شماره موبایل را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
شماره تلفن را بنویسید. شماره تلفن را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
کد پستی را بنویسید. کد پستی را کوچک‌تر از 10 حرف بنویسید. کد پستی را به صورت عدد 5 یا 10 رقمی بنویسید.
استان و شهر را بنویسید. استان و شهر را کوچک‌تر از 30 حرف بنویسید.
آدرس پستی را بنویسید. آدرس پستی را کوچک‌تر از 1000 حرف بنویسید.
موضوع را بنویسید. موضوع را کوچک‌تر از 50 حرف بنویسید.
اسم کالا را بنویسید. اسم کالا را کوچک‌تر از 1200 حرف بنویسید.

نام کالای مورد نظر جهت خرید وارد شود.

توضیحات را بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید. توضیحات را کوچک‌تر از 2000 حرف بنویسید.

اگر نیاز به ارائه توضیحات اضافی هست، لطفا وارد نمایید


یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.
تومان
مبلغ را بنویسید.
درگاه پرداخت را انتخاب کنید.

کمی صبر کنید...